Vyhľadávanie

Kontakt


Košice - Košice okolie

0948 331 004

sekont@azet.sk

Druh-odpadov

1.-Stavebná suť    -beton, tehla, dlažby, sadrokarton, strešná krytina,zemina,kamenivo  a ine


2.-Komunálny.,      -sklo,papier,folie, textilie, a pod. -spálitelny odpad


3.-Stary nabytok    -bez textilií, odpadové drevo zo stavieb vytriedene.


4.-Bio-odpad zo záhrad- konáre stromov,listie,tráva,komposty.


5.-Sklo čiste -vyplne okien  a pod. -bez dratenej vyplne a lepenia.